Copyright © 2010
by "MBH"
All Rights reserved
switchgear.se
      Företaget


Switchgear AB ingår i affärsområdet Addtech Energy & Equipment i börsnoterade ADDTECH koncernen, vilken är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
Fabriken i Gävle utvecklar och tillverkar lågspänningsställverk
för tung industri och lättare distributionsändamål.
Tillverkningen sker i egna lokaler i Gävle där även engineering
och försäljning finns. Företagets produkter utgörs
av AEG lågspänningsställverk som har utvecklats och sålts
sedan 1950-talet.
Switchgear är Licensierad Representant för General Electric, GE, som sedan 1996 köpt tyska AEG:s del för lågspänningsprodukter.
GE:s lågspänningsprodukter spänner över allt som
behövs för industri och distribution.
AEG har funnits på den svenska marknaden sedan slutet
av 1800-talet och försett marknaden med produkter i all
modern tid. Switchgears uppgift är att säkerställa fortsatt
produkttillgång på både ersättningskomponenter men
främst med nya leveranser i form av ställverk.

AEG ställverk har sedan 50-talet utgjorts av tekniskt bra
lösningar där personsäkerhet och driftsäkerhet prioriteras.
Låspänningsställverket typ SV 18 lanserades och
såldes till Mönsterås bruk i mitten på 70-talet, därefter
i stor volym till flertalet andra kunder. SV 18 levereras
fortfarande till flera kunder som byggt hela sin industri på denna lösning. SV 18 har fått två uppföljare, SEV 32 samt SEN Plus.
Dessa produkter är erkända för sina lösningar för att
säkerställa hög personsäkerhet och tillgänglighet. Oavsett ställverksmodell så tillhandahåller Switchgear unika lösningar
för kundernas olika behov och säkerställer därmed
kontinuitet och trygghet till våra kunder.
Kompletta lösningar utarbetas i anbud, tillverkning och
försäljning. I våra åtaganden ingår allt från engineering,
konstruktion, dokumentation, tillverkning, provning, leverans,
installation och driftsättning.
 
 
Licensierad Representant
GE Energy Industrial Solutions
Ställverk för Industri & Distribution.......
Cookies
"Kakor"